BEMESTING

Met twee ideale sleepslang combinaties

Schouten Orcan gedragen Pompunit + Schouten 12 meter sleepslang bemester.

Schouten Ideal getrokken Pompwagen + Schouten 12 meter sleepslang bemester.

Sleepslangen

Eén van de veel gebruikte moderne technieken, op gebied van bemesting.
De voordelen van sleepslangen voor u:

  • Minimale insporing.

  • Exacte dosering per hectare.

  • Sectie afsluiting

  • Afsluiten op kopakker en deze apart bemesten

  • Laag eigen gewicht

  • Met GPS op 2cm nauwkeurig bemesten

Het toedienen van water ter verdunning van de mest levert een betere doorstroming door het systeem en zorgt voor een betere opname door het gewas en voorkomt dat de mest meegroeit met het gewas.

Door beide pomp units te voorzien van een compressor is het mogelijk om na het bemesten de slangen schoon te blazen met lucht.

Perceel inmeten

Hierdoor hebben wij de mogelijkheid het perceel al in het GPS systeem te zetten en kunnen we direct beginnen met de werkzaamheden.